Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o zbiórkach publicznych

18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 17 kwietnia 2014 r., poz. 498)
Ustawa o zbiórkach publicznych z dnia 14 marca 2014.
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - informacja o ustawie zasady prowadzenia zbiórek publicznych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - informacja o zbiórkach publicznych
Instrukcja - konto ePUAP
Plakat - zbiórki publiczne
Ulotka - zbiórki publiczne