Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych
CORDIS NOBILIS,
czyli Nagroda Szlachetnego Serca

W roku 2009 decyzją kapituły nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Organizacja
nagroda: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
wyróżnienie: Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
Filantrop
nagroda: Pan Paweł Piasny
wyróżnienie: Pan Jacek Czekaj
Nauczyciel
nagroda: Pani Zdzisława Sztafińska
wyróżnienie: Pani Olga Gawron
Osoba
nagroda: Pan Mieczysław Karwiński
wyróżnienie: Pan Józef Januszek

W roku 2010 decyzją kapituły nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Organizacja
nagroda: Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu
wyróżnienie: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
Filantrop
nagroda: Pani Alina Ratusińska
wyróżnienie: Państwo Barbara i Stanisław Paciej
Wolontariusz
nagroda: Pani Magdalena Bulwa
Nauczyciel
nagroda: Pani Grażyna Wącław
Osoba
nagroda: Pan Tadeusz Gumółka oraz Pan Zbigniew Pasierbiński
Wyróżnienie specjalne: Pan Wiktor Burakowski

W roku 2011 decyzją kapituły nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Organizacja
nagroda: Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu
Filantrop
nagroda: Pan Edward Szumera
Wolontariusz
nagroda: Pani Monika Jurek
Nauczyciel
nagroda: Pani Bożena Noga
Osoba
nagroda: Pani Ewa Zielińska
wyróżnienie: Pani Danuta Schewitz

W roku 2012 decyzją kapituły nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Organizacja
wyróżnienie: Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Kruk – Starostwa Rabsztyńskiego” w Olkuszu
Filantrop
nagroda: Państwo Barbara i Adam Węglarzowie
Wolontariusz
nagroda: Pan Artur Januszek
Nauczyciel
nagroda: Pani Anna Noga
Osoba
nagroda: Pani Genowefa Bugajska oraz Pani Barbara Kallista

W roku 2013 decyzją kapituły nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Organizacja
nagroda: Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”
Filantrop
nagroda: Państwo Anna i Marcin Kubiczek oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Olkuszu
Nauczyciel
nagroda: Pani Anna Hajduła oraz Pani Maria Piasny
Osoba
nagroda: Pan Andrzej Feliksik

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego
Kryształy Soli
- nagrody i wyróżnienia dla olkuskich organizacji

Edycja III - 2007 r.
W kategorii Polityka Społeczna wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” w Olkuszu.
Edycja IV – 2008 r.
W kategorii Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska wyróżnienie otrzymało Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”.
Edycja V – 2009 r.
W kategorii Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu.