Jesteś tutaj: strona główna

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku. Oferty należy składać do 5 stycznia 2015.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1.600.000 złotych, (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

W ramach konkursu „Małopolska na sportowo” przewiduje się dofinansowanie realizacji zadania w ramach Upowszechniania kultury fizycznej - w tym:

Organizacja imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez sportowych o randze wojewódzkiej lub ogólnopolskiej).

W ramach konkursu nie zostaną dofinansowane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu.

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej - „Małopolska na sportowo”.

Termin składania ofert ustala się do 5 stycznia 2015 roku.

Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiegodo dnia 26 lutego 2014 r. i zostanie zamieszczony na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu Konkurs
link tutaj

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodano dnia 07.12.2014 przez Redaktor strony

Wróć
Powered by CuteNews